Legater til udlandsdanske børn og unge

 Legater til udlandsdanske børn og unge

 I mange familier, der bor i udlandet, er det kun den ene af forældrene, som er dansker. Derfor er det ikke sikkert, at der bliver talt dansk derhjemme. Men for at børnene kan bevare deres tilhørsforhold til Danmark og den danske del af familien, er det vigtigt at kunne begå sig på dansk.

Vi tilbyder netop nu legater til vores online undervisning (link) på niveauet 'Skoledansk' og håber på jeres hjælp til at dele det glade budskab, så legaterne kan finde vej til de rette udlandsdanskere. 

Sproget giver adgang til dansk identitet og danske rødder. Og det handler ikke kun om gloser og grammatik, men også om dansk kultur og om danske værdier og samfundsforhold. Der er med andre ord mange gode grunde til at lære dansk. I den vedhæftede PDF har vi oplistet 7 af dem. Vi håber, I vil dele den i jeres netværk.

På vegne af Danes Worldwide: God sommer til jer alle :)

Med venlig hilsen

Stine Østergaard
Marketing Manager

+45 3529 4127 · stine@danes.dk

 

BD7D2334-1E0F-42D9-964C-7B0EB2F45FD7[2].png

 Danes WorldwideKøbmagergade 67, 2. sal · DK-1150 København K
+45 3332 0913 · www.danes.dk · linkedin · facebook  

hvorfor danskundervisning banner.png

7 gode grunde.pdf